(Werk)uitval en Burn-out

Tegenwoordig wordt steeds meer van medewerkers verwacht, met als gevolg uitval voor korte en lange termijn. De grootste risicogroep zijn jonge mensen tussen de 25-35 jaar.

De diagnose burn-out betekent langdurige uitval en kost veel tijd, geld en energie. Dit veroorzaakt voor u veel leed. Op uw werk kan dat extra werkdruk opleveren bij collega's en men moet uitkijken dat er op de afdeling geen domino-effect ontstaat. Oorzaken:

 1. -u heeft nooit grenzen durven stellen

 2. -u stelt te hoge eisen aan uzelf en of aan uw werk

 3. -u geeft niet snel iets uit handen

 4. -het werk dat u doet past niet (meer) bij u

 5. -u heeft een slechte relatie met uw leidinggevende.


Schade aan de hersenen

Een Burn-out kan schade aanbrengen aan uw brein. De hypocampus werkt minder, mensen raken hierdoor snel uit hun evenwicht, worden vergeetachtig en hun concentratievermogen wordt minder. Schade aan uw prefrontale hersenen (PFC) zorgt ervoor dat u moeite heeft met keuzes maken en de samenhang vinden in zaken. Het afdoen van zwaar werk gaat dan bijna niet meer. U krijgt geen vertrouwen meer en komt steeds verder in een neerwaardse spiraal. Herstel duurt lang.


Re-integratie

Veel mensen kunnen na 2-4 maanden weer langsaam hun werk hervatten. Het is van groot belang dat er afsopraken worfden gemaakt over:

 1. -de aard en zwaardte van de te hervatten werkzaamheden

 2. -het aantal werkbare uren en de opbouw hiervan.

Er dient een nieuw evenwicht gevonden te worden waardoor u op lange termijn uw werk kan blijven uitvoeren, zonder weer terug te vallen.


Tips

 1. -zorg voor goed overleg tussen werkgever, werknemer, arts, bedrijfsarts, coach en overige hulpverleners

 2. -maak duidelijke afspraken over de werkzaamheden na re-integratie

 3. -zorg dat jij en je werkgever de grenzen bewaakt

 4. -maak voor jezelf inzichtelijk van welke werkzaamheden en collega’s je energie krijgt. Beoordeel gedurende de re-integratieperiode of het werk dat je doet nog wel iets voor je is

 5. -voor de werkgever is het van groot belang om jou goed te begeiden (casemanager). Neem een coach in handen om jou gedurende het re-integhratie traject goed te begeleiden

 6. -zoek een goede balans tussen werk en prive. gebruik de weekenden niet om na de werkdagen bij te tanken.

 7. -wacht niet al te lang met het bezoeken van de werkplek. de drempel om te beginnen wordt steeds hoger

 8. -bouw uw werktijden langsaam op. Zorg dat er tijdens de opbouw nog energie over blijft. Maak in overleg met uw bedrijfsarts, werkgever en coach een re-integratieschema op. Start bijvoorbeeld met een aantal dagen van 2 uur voor de duur van drie weken en breidt dit 3-wekelijks uit met een uur

 9. -mislukte re-integratie trajecten duren langer dan een langsame  opbouw.
Re-integratie

Highcoaching werkt met gecertificeerde coaches. De begeleiding ziet er als volgt uit.

 1. 1.Er wordt gestart met een uitvoerig intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden twee testen gedaan (4DKL en sessie stress test)

 2. 2.Er wordt een volledig rapport opgesteld op basis van het gesprek en de twee testen.

 3. 3.De rapportage wordt aan client aangeboden. Deze bepaalt of het met de bedrijfsarts en of werkgever wordt gedeeld.

 4. 4.op basis van de rapprtage worden een coachtraject opgesteld.

 5. 5.er wordt een plan van aanpak opgesteld voor de werkhervatting. Dit alles in nauw overleg met client, bedrijfsarts en werkgever. Hierin worden afspraken vastgelgd van de aard van de werkzaamheden en de werktijden met uitbreiding.

 6. 6.de duur van het begeleidingstraject duurt twee tot drie maanden. In overleg met partijen kan de duur worden uitgebreid.


De toegepaste coachmethode voldoet aan de eisen van de Toolbox duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van VWS.

Het Bimra (2008) beoordeelde de coachmethode als één van de zes (van de 49) instrumenten die bij re-integratie effectief zijn.
Downloads

Klik  Hier voor nieuwsbrief Burn-out bij jongeren

Klik  Hier voor nieuwsbrief Toolbox duurzame inzetbaarheid

Klik  Hier voor nieuwsbrief Hart en vaatziekten

Klik  Hier voor stress maakt ziek

Klik  Hier voor toelichting Burn-out

Klik  Hier voor Tips voor leidinggevende

Klik  Hier voor de brochure hartcoherentietraining


coaching  counseling  training

CONTACTmailto:info@highcoaching.nl?subject=onderwerp%20e-mail

E-mail:          info@highcoaching.nl

Web Site:    www.highcoaching.nl

Tel:              06-39 55 81 09

Re-integratie

De juiste zorg voor client en werkgever

Stress reductieSRP_1.htmlAanbod.htmlshapeimage_3_link_0
AfvallenSEE.htmlAanbod.htmlshapeimage_4_link_0
KindercoachingKinderen.htmlAanbod.htmlshapeimage_5_link_0
HeartSmartsHeartSmart.htmlAanbod.htmlshapeimage_6_link_0
Examen trainingExamen.htmlAanbod.htmlshapeimage_7_link_0
GezondheidszorgZorg.htmlAanbod.htmlshapeimage_8_link_0
SlapeloosheidSlapen_Relatie.htmlAanbod.htmlshapeimage_9_link_0
RelatiebemiddelingSlapen_Relatie.htmlAanbod.htmlshapeimage_10_link_0
SieradenEnergetix_1.htmlAanbod.htmlshapeimage_11_link_0
Homewelkom.htmlwelkom.htmlshapeimage_12_link_0
Over mijOver_mij_2.htmlOver_mij_2.htmlshapeimage_13_link_0
StressStress_1.htmlStress_1.htmlshapeimage_14_link_0
AanbodAanbod.htmlAanbod.htmlshapeimage_15_link_0
KostenKosten_1.htmlKosten_1.htmlshapeimage_16_link_0
BibliotheekBibliotheek.htmlBibliotheek.htmlshapeimage_17_link_0
InfoInfopagina.htmlOver_mij_2.htmlshapeimage_18_link_0